Weihnachtsgruß –

– mal anders formuliert: »Nixtieq lilkom ilkoll Milied it-Tajjeb u kuntenti prospera u b’saħħitha 2011.«

Leave a Comment

Filed under In eigener Sache, News

Schreibe einen Kommentar